ULTRA LARGE MARINE SUBMERSIBLE TRANSPORTATION SYSTEM FOR BULK LIQUIDS INCLUDING FRESHWATER, ITS OPERATION, MAINTENANCE, CRITICAL ASSEMBLY MANUFACTURING, AND ITS END OF LIFE


[MEC id=”632″]

110

de persoane pregătite pentru inițierea unei afaceri

2

centre regionale de informare și sprijin antreprenorial

21

întreprinderi sociale nou înființate

105

noi locuri de muncă

OBIECTIVE GENERALE

Încurajarea și promovarea culturii antreprenoriale sociale în Regiunea de dezvoltare CENTRU prin instruirea unui număr de 110 persoane în cadrul cursurilor : Antreprenor în economia socială și Manager economie sociala, dar și înființarea și dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale în zone urbane și rurale, care vor crea 105 noi locuri de munca sustenabile.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale prin încurajarea și promovarea culturii antreprenoriale, a ocupării pe cont propriu în Regiunea Centru prin Campanii de informare și conștientizare a publicului despre proiect, incluzând și acțiuni de creare și consolidare a parteneriatelor cu actorii relevanți de pe piața muncii (învățământ, asistenta socială, servicii de ocupare sau adm. locală) având drept scop implicarea acestora, cu precădere în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;
 • Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile de formare profesională în domeniul social;
 • Derularea programului de formare antreprenorial socială și alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 • Selectarea Planurilor de Afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.
 • Susținerea înființării de întreprinderi sociale în regiunea Centru.


36

Campanii de informare si conștientizare

110

Certificate ANC

21

Planuri de Afaceri finantate

100000

Maxim finantare

Perioada de derulare a proiectului: 16 Septembrie 2019 – 15 Septembrie 2022

Etapa 1 – Formare antreprenorială

 • Formare antreprenorială;
 • Selectare Grup țintă;
 • Derularea programului de formare antreprenorială;
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 • Organizarea competiției planuri de afaceri – selectarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului;

Etapa 2 – Consiliere și consultanță în domeniul antreprenoriatului social

 • Consiliere și consultanta în domeniul antreprenoriatului social
 • Înființare întreprinderi sociale
 • Monitorizarea ajutorului de minimis

Toate activitățile din cadrul proiectul sunt oferite gratuit.

Proiectul se adresează persoanelor cu cel puțin 12 clase (cu sau fără diploma de absolvire)

Aria de implementare este Regiunea de dezvoltare Centru cu județele:

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI

Fiecare dintre cei 110 de membri ai grupului țintă al proiectului vor beneficia, în mod echitabil, în urma participării în cadrul proiectului de următoarele:

 • Dobândirea/îmbunătățirea abilitaților antreprenoriale în economia socială ;
 • Participarea la activități de formare în antreprenoriatul social și consiliere de afaceri pre-start-up social;
 • Sporirea competentelor antreprenoriale și manageriale prin cursuri de management , marketing și comunicare și consultanta de afaceri personalizata;

Sprijin financiar pentru înființarea de noi afaceri, obținerea atestatului de întreprindere sociala și crearea de locuri de munca în domeniul social.


[MEC id=”673″]