„Dezvoltarea continuă și susținută a antreprenoriatului social în regiunea Centru - SMART SOCIAL BUSINESS”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
POCU/449/4/16/128458ANUNT

Data: 20.11.2020

in urma retragerii d-nei DINIS Daniela Elena, se finanteaza urmatorul plan de afaceri din lista de rezerve in ordinea punctajului obtinut, respectiv:

Nr. inreg Data Nume Prenume Judet Total
235 01.10.2020 Javla Cristina Elena Alba 78

Restul listei ramane neschimbata.

Manager Proiect

REZULTATELE FINALE PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Data: 9.11.2020

Se afiseaza lista proiectelor admise la finantare dupa solutionarea contestatiilor.

REZULTATELE CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

Data: 2.11.2020

Se afiseaza lista proiectelor admise la finantare in urma evaluarii tehnico-economice.

 

 

Contestatiile se depun conform metodologiei de concurs.

CONCURS PLANURI DE AFACERI

Data: 16.10.2020

Relansare Concurs de Planuri de Afaceri pentru județul Harghita

IPA SA, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS”, anunță desfășurarea concursului de planuri de afaceri în perioada  16 Octombrie –  31 Octombrie 2020 doar pentru județul Harghita.

Scopul concursului de Planuri de Afaceri este selectarea a 3 de planuri de afaceri în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale”, în valoare de maxim 100.000 euro/plan, adică maxim 462380 lei /plan de afaceri (s-a luat in calcul cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, 1 Euro = 4,6238 lei)

Condiții de participare

 • La concursul de planuri de afaceri pot participa toți membrii grupului țintă cu domiciliul sau reședința in Harghita care au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Întreprindere Sociala cod COR 112036 organizate de IPA SA in cadrul proiectului.
 • Pot participa și persoane cu domiciliul sau reședința în Harghita care fac parte din categoriile de grup țintă eligibile și NU au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Întreprindere Sociala cod COR 112036 în cadrul prezentului proiect, dar care dețin astfel de diplome de la cursuri organizate de alte societăți. (se vor selecta maxim 2 planuri de afaceri depuse de persoane din această categorie).

Pentru mai multe detalii legate de participarea la concursul de planuri de afaceri, puteți consulta fisierul de mai jos:Modalitate de depunere

Depunerea dosarului de înscriere se poate face:

 • personal, la sediul IPA SA (Luni-Vineri orele 8:00-15:00), din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA
 • prin posta rapida (Fan Courier, TNT, Cargus, DPD, Pink Post, etc.) la sediul IPA SA din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Sector 1, București, Romania – Secretariat IPA cod poștal 014459.

ATENTIE!!!!! PLICURILE TREBUIE SA AJUNGA LA SEDIUL IPA SA PANA PE DATA DE 31 OCTOMBRIE ORA 14.00 !!!!!

Plicurile care sosesc după această data si ora nu intra in evaluare !!!

Se menționează pe plic titlul si ID-ul proiectului respectiv: „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS” si ID Proiect 128458

CONȚINUTUL DOSARULUI SE VA DEPUNE ÎNTR-UN EXEMPLAR TIPĂRIT SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ ȘI ÎN FORMAT ELECTRONIC (CD/DVD/ MEMORY STICK) IN PLIC ÎNCHIS.


SUCCES !

CONCURS PLANURI DE AFACERI

Data: 7.10.2020

REZULTATELE VERIFICĂRII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII PLANURILOR DEPUSE

 

Aici puteți descărca lista completă a planurilor depuse și statusul lor.ATENȚIE!!!!!

În această fază, conform Metodologiei de concurs, nu se depun contestații!!!CONCURS PLANURI DE AFACERI

Data: 24.08.2020 – LANSARE CONCURS

IPA SA, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS”, anunță lansarea concursului de Planuri de Afaceri.

Va rugăm să consultați/descărcați fișierele din secțiunea DOCUMENTE DESCĂRCABILE !

Începând de astăzi 24.08.2020 toată documentația aferentă concursului de Planuri de Afaceri este disponibilă online !

Data: 17.08.2020

„DEZVOLTAREA CONTINUA SI SUSTINUTA A ANTREPRENORIATULUI SOCIAL IN REGIUNEA CENTRU – SMART SOCIAL BUSINESS” POCU / 449 / 4/16 /128458

IPA SA, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS”, anunță desfășurarea concursului de planuri de afaceri în perioada  01 Octombrie –  31 Octombrie 2020.

Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea a 21 de planuri de afaceri în vederea obtinerii unei finantări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale”, în valoare de maxim 100.000 euro/plan, adică maxim 462380 lei /plan de afaceri (s-a luat in calcul cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, 1 Euro = 4,6238 lei)

CONDITII DE PARTICIPARE

La concursul de planuri de afaceri pot participa toți membrii grupului țintă care au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Intreprindere Sociala cod COR 112036 organizate de IPA SA in cadrul proiectului. Pot participa și persoane care fac parte din categoriile de grup țintă eligbile și NU au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Intreprindere Sociala cod COR 112036 în cadrul prezentului proiect, dar care detin astfel de diplome de la cursuri organizate de alte societati. (se vor selecta maxim 2 planuri de afaceri depuse de persoane din această categorie).

DOCUMENTE DESCARCABILE

Pentru mai multe detalii legate de participarea la concursul de planuri de afaceri, puteti consulta (doc descarcabile mai jos):

 • Metodologia de evaluare si selecție a planurilor de afaceri
 • Anexa 8A – Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii: pentru persoanele care fac parte din grupul tinta si au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Intreprindere Sociala cod COR 112036 organizate de IPA SA;
 • Anexa 8B – Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii: pentru persoanele care NU au au absolvit cursurile de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Intreprindere Sociala cod COR 112036 organizate de IPA SA in cadrul proiectului;
 • Anexa 9 – Grila de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri

Descarca mai jos documentele disponibile la data de 17 și 24 august 2020:

MODALITATE DE DEPUNERE

Depunerea dosarului de inscriere se poate face:

 • personal, la sediul IPA SA (Luni-Vineri orele 8:00-15:00), din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Sector 1, Bucuresti,  Romania – Secretariat IPA
 • prin posta rapida (Fan Courier, TNT, Cargus, DPD, Pink Post, etc.) la sediul IPA SA din Str. Calea Floreasca Nr. 169, Sector 1, Bucuresti,  Romania – Secretariat IPA cod poştal 014459.

Se mentioneaza pe plic titlul si ID-ul proiectului respectiv: „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS” si ID Proiect 128458

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de depunere, continutul dosarului si documente necesare puteti cere informatii la urmatoarele e-mailuri si nr de telefon:

 • Siminica Dana Camelia: Tel: 0213161616 e-mail: dsiminica@ipa.ro
 • Ion Laurentiu Florian: Tel: 0213180023 e-mail: florian@ipa.ro
 • Irimescu Ramona: Tel: 0213161616 e-mail: ramonai@ipa.ro
 • Sandu Andreea: Tel: 0213180030 e-mail: sandu@ipa.ro

CONTINUT DOSAR

Pentru persoanele care fac parte din grupul tinta si au absolvit cursul de competente antreprenoriale:

 • Anexa 1 – Cerere de finantare
 • Anexa 2 – Planul de afaceri elaborat de dv. conform structurii atasate
 • Anexa 2A – Bugetul proiectului
 • Anexa 2B – Fluxul de numerar pentru 24 de luni
 • Anexa 2C – Contul de profit si pierdere
 • Anexa 7 – Nota privind privind determinarea valorii estimate

Pentru persoanele care nu au urmat cursul de competente antreprenoriale in cadrul prezentului proiect:

 • Anexa 1- Cerere de finantare
 • Anexa 2 – Planul de afaceri elaborat de dv. conform structurii atasate
 • Anexa 2A – Bugetul proiectului
 • Anexa 2B – Fluxul de numerar pentru 24 de luni
 • Anexa 2C – Contul de profit si pierdere
 • Anexa 3 – Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese
 • Anexa 4 – Declaraţie de eligibilitate
 • Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere prelucrare date cu caracter personal
 • Anexa 6 – FGT (pentru cei care vin din afara grupului tinta initial)
 • Anexa 7 – Nota privind privind determinarea valorii estimate

La aceste anexe se va atasa si CI/BI (pentru cei care nu fac parte din grupul tinta initial) in care sa reiasa ca participantul are domiciliul/resedinta in zona de implementare a proiectului.

ATENTIE !!!!!

CONTINUTUL DOSARULUI SE VA DEPUNE INTR-UN EXEMPLAR TIPARIT SEMNAT PE FIECARE PAGINA SI IN FORMAT ELECTRIONIC (CD/DVD/ MEMORY STICK) IN PLIC INCHIS.

Se mentioneaza pe plic titlul si ID-ul proiectului respectiv: „Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS” si ID Proiect 128458

CALENDARUL PROCEDURII

 • 17 AUGUST 2020 – AFISAREA METODOLOGIEI PE SITE-UL IPA, SITE-UL PROIECTULUI SI RETELELE DE SOCIALIZARE
 • 24 AUGUST 2020 – LANSARE CONCURS SI AFISARE DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII PROIECTULUI
 • 01 SEPTEMBRIE 2020 – 30 SEPTEMBRIE 2020 ora 18.00 – DEPUNERE PROIECTE
 • 01 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2020 – EVALUARE SI CLARIFICARI PROIECTE – In aceasta interval se vor evalua proiectele si se vor stabili localitatile, datele si orele unde participantii vor avea intalnire cu comisiile de evaluare pentru clarificari.
 • 02 NOIEMBRIE 2020 – AFISARE REZULTATE PE SITE-UL IPA, SITE-UL PROIECTULUI SI RETELELE DE SOCIALIZARE
 • 02-05 (ORA 18.00) NOIEMBRIE 2020 – DEPUNERE CONTESTATII
 • 06-08 NOIEMBRIE 2020 – REZOLVARE CONTESTATII
 • 09 NOIEMBRIE 2020 – AFISARE LISTA FINALA 

 SUCCES!


OBIECTIVE GENERALE

Încurajarea și promovarea culturii antreprenoriale sociale în Regiunea de dezvoltare CENTRU prin instruirea unui număr de 110 persoane în cadrul cursurilor : Antreprenor în economia socială și Manager economie sociala, dar și înființarea și dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale în zone urbane și rurale, care vor crea 105 noi locuri de munca sustenabile.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale prin încurajarea și promovarea culturii antreprenoriale, a ocupării pe cont propriu în Regiunea Centru prin Campanii de informare și conștientizare a publicului despre proiect, incluzând și acțiuni de creare și consolidare a parteneriatelor cu actorii relevanți de pe piața muncii (învățământ, asistenta socială, servicii de ocupare sau adm. locală) având drept scop implicarea acestora, cu precădere în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;
 • Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile de formare profesională în domeniul social;
 • Derularea programului de formare antreprenorial socială și alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 • Selectarea Planurilor de Afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.
 • Susținerea înființării de întreprinderi sociale în regiunea Centru.


Anunturi

03.03.2020 – Stimati beneficiari/cursanti, formularul electronic de preinscriere a fost dezactivat! Dupa validarea dosarelor de inscriere trimise catre noi, Etapa 1 – Formare antreprenoriala va continua cu alcatuirea grupelor de curs la sala/online.

07.02.2020 ATENȚIE !!! Data limită pentru transmiterea dosarelor de înscriere în proiect este 28 februarie 2020 !!!


110

de persoane pregătite pentru inițierea unei afaceri

2

centre regionale de informare și sprijin antreprenorial

21

întreprinderi sociale nou înființate

105

noi locuri de muncă

36

Campanii de informare si conștientizare

110

Certificate ANC

21

Planuri de Afaceri finantate

100000

Maxim finantare

Perioada de derulare a proiectului: 16 Septembrie 2019 – 15 Septembrie 2022

Etapa 1 – Formare antreprenorială

 • Selectare Grup țintă;
 • Formare antreprenorială;
 • Derularea programului de formare antreprenorială;
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 • Organizarea competiției planuri de afaceri – selectarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului;

Etapa 2 – Consiliere și consultanță în domeniul antreprenoriatului social

 • Consiliere și consultanta în domeniul antreprenoriatului social
 • Înființare întreprinderi sociale
 • Monitorizarea ajutorului de minimis

Toate activitățile din cadrul proiectul sunt oferite gratuit.

Proiectul se adresează persoanelor cu cel puțin 12 clase (cu sau fără diploma de absolvire)

Aria de implementare este Regiunea de dezvoltare Centru cu județele:

Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.


BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI

Fiecare dintre cei 110 de membri ai grupului țintă al proiectului vor beneficia, în mod echitabil, în urma participării în cadrul proiectului de următoarele:

 • Dobândirea/îmbunătățirea abilitaților antreprenoriale în economia socială ;
 • Participarea la activități de formare în antreprenoriatul social și consiliere de afaceri pre-start-up social;
 • Sporirea competentelor antreprenoriale și manageriale prin cursuri de management , marketing și comunicare și consultanta de afaceri personalizata;

Sprijin financiar pentru înființarea de noi afaceri, obținerea atestatului de întreprindere sociala și crearea de locuri de munca în domeniul social.


[MEC id=”673″]