INFORMARE

IPA SA în calitate de administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” în cadrul proiectului „Dezvoltarea continua și susținută a antreprenoriatului social în regiunea Centru – SMART SOCIAL BUSINESS” – POCU/4/9.v/4.16/128458 – va prelucra date cu caracter personal pentru implementarea activităților proiectului.

  • participanții în cadrul activităților proiectului au obligația de a furniza datele personale la cererea solicitantului IPA SA în format fizic/electronic;
  • datele personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale.
  • membrii grupului țintă vor completa o declarație cu privire la acordul de prelucrare a datelor personale acordat IPA SA, în conformitate cu prevederile legale.
  • IPA SA poate furniza aceste date la cerere către: OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU, ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări etc.

Prin completarea și trimiterea acestui formular va declarați acordul cu privire la preluarea, validarea, stocarea și prelucrarea datelor personale electronice.

Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.