Latest Past Events

REZULTATELE ACTIVITATII DE FORMARE ANTREPRENORIALA

Programul de Formare Antreprenoriala in domeniul social a presupus organizarea a 5 serii de curs pentru Antreprenor Economie Sociala (AES) si Manager Întreprindere Sociala (MIS),  cu participarea celor 110 persoane selectate si înscrise in GT, in cadrul etapei I-a de implementare, începând cu luna a 6-a pana in luna a 9-a de implementare a proiectului. […]

Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru obtinerea finantarii in cadrul schemei de minimis

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă:  ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European  și  al  Consiliului  din  11  decembrie  2013  privind  organizarea  comună  a  piețelor  în  sectorul  produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a […]

Categorii de întreprinderi sociale care pot fi înființate

Conform Legii 219/2015 art. 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie  socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:   a) societățile cooperative de gradul I;   b) cooperativele de credit;   c) asociațiile […]