Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru obtinerea finantarii in cadrul schemei de minimis

24 September 2020 @ 12:00 PM

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: 

 1. ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European  și  al  Consiliului  din  11  decembrie  2013  privind  organizarea  comună  a  piețelor  în  sectorul  produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și  (CE)  nr.1224/2009  ale  Consiliului  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  104/2000  al  Consiliului; 
 2. întreprinderilor care  îşi  desfăşoară  activitatea în  domeniul  producției  primare  de  produse  agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 
 3. întreprinderilor  care-şi  desfășoară  activitatea  în  sectorul  transformării  şi  comercializării  produselor  agricole,  prevăzute  în  Anexa  nr.  1  a  Tratatului  CE,  în  următoarele  cazuri:       
  • atunci  când  valoarea  ajutorului  este  stabilită  pe  baza  preţului  sau  a  cantităţii  produselor  în  cauză  achiziţionate  de  la  producătorii  primari  sau  introduse  pe  piaţă  de întreprinderile în cauză; 
  • atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către  producători primari. 
 4. pentru  activităţile  legate  de  export  către  ţări  terţe  sau  către  state  membre,  respectiv  ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării  unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
 5. pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele  importate;
 6. pentru activitățile pentrua chiziţia de vehicule de transport   rutier de mărfuri. Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis  evidențiate mai sus.