Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Categorii de întreprinderi sociale care pot fi înființate

22 September 2020 @ 12:00 PM 25 September 2020 @ 12:00 PM

Conform Legii 219/2015 art. 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie  socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:  

a) societățile cooperative de gradul I;  

b) cooperativele de credit;  

c) asociațiile și fundațiile;  

d) casele de ajutor reciproc ale salariaților;  

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;  

f) societățile agricole;  

g)  orice  alte  categorii  de  persoane  juridice  care  prin  actele  de  înființare  și  funcționare  demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la  art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;  

h) federațiile și uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.  

Obținerea statutului de întreprindere sociala 

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere  socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și  funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  

  • activitatea desfășurată are scop social;  
  • respectă principiile economiei sociale;  
  • respectă următoarele criterii:  
  • acționează în scop social şi/sau în interesul general al comunității;  
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;  
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi 
  • sociale;  
  • aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile,  între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.